Shoe Shine Kit

Shoe Shine Kit

Regular price $9.99 $0.00 Unit price per
  • Compact for travel
  • 1 brush (nylon bristles)
  • 1 shine cotton cloth
  • 0.5 oz tin of black shoe shine polish
  • Storage tin